LOGO ABC        
Geluidsmeter en Trillingsmeter

Akoestische kalibrator klasse-2

Voor het betrouwbaar meten is de kalibratie van de meetketen in de praktijk van groot belang. We kunnen bij het kalibre-ren onderscheidt maken tussen een niveau-kalibratie en een fre-quentie-kalibratie. Het meetsysteem kan zowel akoestisch als elektrisch gekalibreerd worden. Vrijwel alle geluidniveau- meters zijn uitgerust met een elektrisch kalibratie-systeem. Het is een goede gewoonte om het gehele meetsysteem zowel akoestisch als elektrisch te calibreren om zo de resultaten van de elektrische kalibratie te vergelijken met die van een akoestische kalibratie, op deze wijze kunnen fouten in de meetketen worden opgespoord.

ABC heeft in haar programma een zeer betrouwbare akoestische kalibrator. Deze kalibrator is gebaseerd op een gestabiliseerde oscillator van 1000 Hz die een geluidniveau produceert in een kleine ruimte waar de microfoon wordt ingebracht. De calibra-tor produceert een geluidniveau van 94 dB 1000 Hz en is zeer goed te gebruiken in praktijk situaties. De calibrator voldoet aan NEN 60942 (IEC-60942, klasse 2). Een klasse 1 kalibrator is ook beschikbaar!

Bij de kalibratie van geluidsniveaumeters dient rekening gehou-den te worden met het type microfoon alsmede de ingestel-de elektronische correcties voor random en free-field. Bij een 1/2 inch. microfoon is het verschil tussen free-field en pressure microfoon circa 0,2 dB en met een random microfoon circa 0,1 dB. Dit betekent dat als het geluiddrukniveau van de kalibrator 94 dB afgeeft bij 1000 Hz, de geluidsniveaumeter afgeregeld dient te worden op 93,8 dB voor een vrije veldmicrofoon.kalibratie

Akoestische_kalibrator

Prijs klasse-2 kalibrator bedraagt Euro 175,- exlusief BTW

Prijs klasse-1 kalibrator met fabriekscertificaat bedraagt Euro 650,- excl. BTW.

Specificaties klasse-2 kalibrator

specifications

HOME | ABOUT US | BSWA | WEBSHOP | KONTAKT | HELP
Copyrights; 2011 ABC International Trade BV. All rights reserved.